מגדר בהתיישבות השיתופית

מיזם מחקרי זה יצא לדרך בראשות של פרופ' סילביה פוגל-ביז'אוי בשנת 2002, במסגרת זו נערכה סדנת מחקר שקיימה כ-25 מפגשים לאורך השנים. בהקשר לחקר המגדר נערכו מעל 20 מחקרים. חלקם פורסמו, חלקם אוגדו בקבצים ואחרים מצויים בשלבי הכנה לפרסום בסדרה בשם זה, לרוב בשיתוף עם הוצאות ספרים אקדמיות אחרות. פרופ' ביז'אוי ממשיכה לרכז אקדמית את נושא המגדר ב'יד טבנקין.
ד"ר מנחם טופל מרכז תחום מחקרי זה ב'יד טבנקין'.

סדרת מגדר וקיבוץ

שחם-קורן, צפרירה, חסד נעורים, יד טבנקין , יד יצחק בן צבי, 2018. אלקטרוני – באתר כותר
קמינסקי, תמי, בדרכן – נשות עין חרוד 1921 – 1948, יד טבנקין, מכון-בן גוריון, אונ’ בן-גוריון, 2020. אלקטרוני – באתר כותר

חלפין, תמה, ‘היה רע לתפארת’ – פוליטיקת הזיכרון של הלינה המשותפת, יד טבנקין ומכון בן-גוריון, 2016.
סיני,סמדר, השומרות שלא שמרו, נשים ומגדר ב’השומר’ ובקיבוצו כפר גלעדי 1939-1907, יד טבנקין והקיבוץ המאוחד, 2014.
פוגל-ביזאוי, סילביה ושרעבי, רחל (עורכות) , בין הפרטי לציבורי – נשים בקיבוץ ובמושב, יד טבנקין והוצ’ מאגנס, 2013.
אוסם, גבי והרץ לזרוביץ, רחל, מעגלים של הדרה, סיפורן של אמהות החינוך הקיבוצי, יד טבנקין, 2011.
פוגל-ביזאוי, סילביה (עורכת) , באות משתיקה – נשים, קיבוץ ושינוי חברתי , יד טבנקין והקיבוץ המאוחד, 2009.
כרמל חכים, אסתר, שלהבת ירוקה: חנה מייזל – מפעל חיים, יד טבנקין, 2007.
למדן אראלה, משתיקה לזעקה לדיבור – שלושה דורות של אימהות בקיבוץ , יד טבנקין, 2004.
סיני, סמדר, מרים ברץ – דיוקנה של חלוצה, יד טבנקין, 2002.
בר-און, יערה, זריחה בים התיכון – אמריקאית בגדוד העבודה, הוצאת הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין, 2005.

מחקרים קודמים בנושא המגדר:

זמיר, אביבה, מבעד לתקרת הזכוכית – נשים בתפקידי ניהול בכירים בקיבוץ , יד טבנקין, 1999.
בלנק, דנה, נשים בתהליכי שינוי של שנות התשעים בחברה הקיבוצית, יד טבנקין, 1995.
אדר, גילה ולואיס, חנה, חברות בקיבוץ – סקר על נשים הנושאות תפקידים ציבוריים, יד טבנקין ומכון לחקר הקיבוץ, 1988.
סילבר, ויויאן (עורכת), זכר ונקבה ברא אותם – לבעית שוויון המינים בקיבוץ , יד טבנקין, 1984.

לרשימת המחקרים והספרים המלאה

ספרים בקטגורית : מגדר בהתיישבות השיתופית


לקטלוג הספרים המלא של יד טבנקין

בדרכן – נשות עין חרוד 1921…


חסד נעורים


היה רע לתפארת – לינה משותפת…


בדרכן ילכו – מסע אל הנשים…


השומרות שלא שמרו – נשים ומגדר…


בין הפרטי לציבורי – נשים בקיבוץ…


מעגלים של הדרה -סיפורן של אמהות…


באות משתיקה – נשים, קיבוץ ושינוי…


שלהבת ירוקה: חנה מיזל – מפעל…


משתיקה לזעקה לדיבור – שלושה דורות…

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp