המנהלים החדשים – הקיבוץ על דרך אחרת

מאת: דר מנחם טופל
בהוצאת: יד טבנקין, מכון בן-גוריון, אונ' בן גוריון

56.00

המחקר המדווח בספר זה בודק בשיטות מגוונות את מקומם של מומחי הניהול בשינוי שהקיבוץ עובר בתקופתנו, לאחר שהוא מציג לפנינו את הרקע המדעי והיסטורי לפרשנותו. מסקנותיו תורמות להבנת ההתפתחויות בחברה הקיבוצית ומאירות תופעות מוכרות בתחומים רבים אחרים בחברה הישראלית ובעולם בכלל כיום. האם מסקנות אלו יצליחו הפיג את הדאגה שמעוררת חברה טכנוקרטית, או שמא הן יוסיפו עליה דווקא?

Loading...