מפגש של אמנות ואדריכלות

תקציר וסיכום יום העיון קיבוצי התנועה הקיבוצית נמצאים בשנים האחרונות בתנופה תכנונית-יישובית אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים באורחות החיים בקיבוצים רבים. גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, נוטלים חלק בהחלטות היישוביות, הכרוכות בסוגיות מורכבות של פיתוח מול שימור, אופי התכנון ואופי היישוב, המתח בין המרחב הציבורי והפרטי, המרחב הסובב ועוד.   על מנת להתמודד עם סוגיות אלו מקיימים יד […]

תמ"א 35 מגבלה או הזדמנות-

תמ"א 35 מגבלה או הזדמנות קיבוצי התנועה הקיבוצית נמצאים בשנים האחרונות בתנופה תכנונית-יישובית אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים באורחות החיים בקיבוצים רבים. גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, נוטלים חלק בהחלטות היישוביות, הכרוכות בסוגיות מורכבות של פיתוח מול שימור, אופי התכנון ואופי היישוב, המתח בין המרחב הציבורי והפרטי, המרחב הסובב ועוד.   על מנת להתמודד עם סוגיות אלו מקיימים […]

אתגרים בתפיסה של תכנון "מתחדש" בקיבוצים

קיבוצי התנועה הקיבוצית נמצאים בשנים האחרונות בתנופה תכנונית-יישובית אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים באורחות החיים בקיבוצים רבים. גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, נוטלים חלק בהחלטות היישוביות, הכרוכות בסוגיות מורכבות של פיתוח מול שימור, אופי התכנון ואופי היישוב, המתח בין המרחב הציבורי והפרטי, המרחב הסובב ועוד.   על מנת להתמודד עם סוגיות אלו מקיימים יד טבנקין והתק"צ מספר […]

דילמות בהכנת תכנית אב לקיבוץ

קיבוצי התנועה הקיבוצית נמצאים בשנים האחרונות בתנופה תכנונית-יישובית אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים באורחות החיים בקיבוצים רבים. גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, נוטלים חלק בהחלטות היישוביות, הכרוכות בסוגיות מורכבות של פיתוח מול שימור, אופי התכנון ואופי היישוב, המתח בין המרחב הציבורי והפרטי, המרחב הסובב ועוד.   על מנת להתמודד עם סוגיות אלו מקיימים יד טבנקין והתק"צ מספר […]

שימור – שימוש מחודש במבנים בקיבוץ: תיירות, תעסוקה וקהילה

קיבוצי התנועה הקיבוצית נמצאים בשנים האחרונות בתנופה תכנונית-יישובית אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים באורחות החיים בקיבוצים רבים. גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, נוטלים חלק בהחלטות היישוביות, הכרוכות בסוגיות מורכבות של פיתוח מול שימור, אופי התכנון ואופי היישוב, המתח בין המרחב הציבורי והפרטי, המרחב הסובב ועוד.   על מנת להתמודד עם סוגיות אלו מקיימים יד טבנקין והתק"צ מספר […]

הובלת תהליכי תכנון בקיבוץ – מענה לצרכים פנימיים ואיומים חיצוניים

הובלת תהליכי תכנון בקיבוץ- מענה לצרכים פנימיים ואיומים חיצונייםקיבוצי התנועה הקיבוצית נמצאים בשנים האחרונות בתנופה תכנונית-יישובית אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים באורחות החיים בקיבוצים רבים. גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, נוטלים חלק בהחלטות היישוביות, הכרוכות בסוגיות מורכבות של פיתוח מול שימור, אופי התכנון ואופי היישוב, המתח בין המרחב הציבורי והפרטי, המרחב הסובב ועוד.   על מנת להתמודד עם […]

שימור בקיבוץ מהלכה למעשה

קיבוצי התנועה הקיבוצית נמצאים בשנים האחרונות בתנופה תכנונית-יישובית אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים באורחות החיים בקיבוצים רבים. גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, נוטלים חלק בהחלטות היישוביות, הכרוכות בסוגיות מורכבות של פיתוח מול שימור, אופי התכנון ואופי היישוב, המתח בין המרחב הציבורי והפרטי, המרחב הסובב ועוד.   על מנת להתמודד עם סוגיות אלו מקיימים יד טבנקין והתק"צ מספר ימי […]

מקומן ותפקידן של וועדות התכנון בקיבוצים

קיבוצי התנועה הקיבוצית נמצאים בשנים האחרונות בתנופה תכנונית-יישובית אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים באורחות החיים בקיבוצים רבים. גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, נוטלים חלק בהחלטות היישוביות, הכרוכות בסוגיות מורכבות של פיתוח מול שימור, אופי התכנון ואופי היישוב, המתח בין המרחב הציבורי והפרטי, המרחב הסובב ועוד.   על מנת להתמודד עם סוגיות אלו מקיימים יד טבנקין והתק"צ מספר […]