מלגות עידוד 

קרן המלגות של 'יד טבנקין' תעניק

מלגות עידוד  בסך 4,000 ש"ח לעבודות מחקר בתחומים אלו:

 • קיבוץ והתיישבות שיתופית בארץ.
 • תנועת העבודה הציונית בארץ ובתפוצות.
 • תנועות נוער ציוניות בארץ ובתפוצות.
 • קבוצות שיתוף, קומונות וקבוצות ייעוד בארץ ובעולם.

יתקבלו מחקרים הכתובים בשיטות מחקר שונות ועוסקים במגוון נושאים הקשורים לתחומי המחקר שצויינו, כגון:

 • התיישבות ותכנון יישובי.
 • חברה, מגדר וסולידריות חברתית.
 • תרבות, אמנות והגות.
 • כלכלה, חקלאות ותעשייה.
 • שותפות וקואופרציה.
 • חינוך ותנועות נוער.
 • ביטחון ושלום.

המלגות מיועדות לתלמידים לתואר שני ושלישי ולחוקרים עצמאיים, וייקבעו על-ידי ועדה אקדמית.

ניתן להגיש בקשות למלגה עד 31 בדצמבר כל שנה (השנה בעקבות המלחמה ניתן להגיש עד 31.3.24)

טפסי בקשה למלגה :

טופס בקשה למלגה

כתובת למשלוח : ועדת המלגות, יד טבנקין, רחוב היסמין 1 אפעל    52960

דוא"ל:  yadtabmaz@gmail.com

טל' לבירורים – עדי שבתאי:  03-5344458 שלוחה 1