חלל מחפש משמעות 

"נלבישך שמלת בטון ומלט" – צילום הגלריות הקיבוציות.
אוצרות וצילום: אתי חן-ברייר, נטע שפירא.