השביל הזה מתחיל כאן – עזריה אלון 

*עזריה אלון " על מפעל חיים" תערוכה צילומי קיבוץ, מדבר, נוף וטבע .


בתערוכה מתקיים מפגש עם חלוץ הטבע, עזריה אלון המדריך של כל הטיולים המצולמים – חברי תנועת המחנות העולים, יחידות הפלמ"ח, מטיילי החברה להגנת הטבע, כיתות בית-ספר וחברים מקיבוץ בית השיטה.
הוא צילם את האנשים שאותם הוביל בדרכים קשות בתנאים של חוסר ביטחון, ומבטו כצלם חובק את האינטימי והקבוצתי על מגוון פניו.
עזריה אלון חתן פרס ישראל ומייסד החברה להגנת הטבע (יחד עם קומץ חברים). נימנה בין האנשים המועטים אשר שינו תפיסה של מדינה שלמה. למעלה משישים שנה אלון לימד אותנו, הישראלים, כיצד לחוות את הטבע שלנו, איך לשוב אל הנופים של ארץ התנ"ך וכיצד לשמור עליהם ולאהוב אותם.
קשה לתאר כיצד הייתה נראית הארץ אלמלא קמה החברה להגנת הטבע. אשר שמרה על אותם ערכי טבע ונוף, אותם ביקש עזריה להנחיל לרבבות אנשים ועם השנים הפכו לתנועה המונית.