נאמנים לעצמם ולדרכם – המחתרת החלוצית בהולנד במלחמה ובשואה

מאת: יגאל בנימין
בהוצאת: יד טבנקין, בית לוחמי הגטאות

45.00

Loading...

סיפורה של התנועה החלוצית והכשרותיה בהולנד מתחילתן בשלהי מלחמת העולם הראשונה ועד לדעיכתן עם קום מדינת ישראל. הספר מתמקד בתקופת השואה, כאשר החלוצים היו הקבוצה היחידה בקרב יהודי הולנד שגילתה התנגדות מאורגנת במסגרת יהודית.

הספר עוקב גם אחרי שארית הפליטה של יהודי הולנד ומתוארת בו התארגנותם של שרידי התנועה והכשרותיה בשנה הראשונה אחרי השחרור

Loading...