ועידת הקבוצות והקיבוצים – בית אלפא, נובמבר 1925

מאת: חיים גולן (עורך)
בהוצאת: יד טבנקין

42.00

Loading...

פרוטוקול הוועידה השנייה של נציגי הקבוצות והקיבוצים בשנות העלייה השלישית וראשית הרביעית (1920-1925).

הוועידה הייתה מאורע ציבורי שעורר תשומת לב גם מחוץ לתחומי היישוב הקיבוצי ובסיומה הוחלט על ייסוד "חבר הקבוצות והקיבוצים". פרוטוקול הוועידה היה גנוז 70 שנה בתוך תיק שגוי בארכיון העבודה ונמצא על-ידי המחבר, חיים גולן חוקר התקופה

Loading...