יהדות וקיבוץ

המחקר בנושא גישתו הייחודית של הקיבוץ למסורת ולדת היהודית נערך בראשות פרופ' יובל דרור, כמיזם משותף של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב ו-'יד טבנקין'.
מטרת המחקר היא לבחון את מכלול ההיבטים הקשורים באופן בו בחר הקיבוץ לבטא את אופיו כחברה יהודית מתחדשת, ואת יחסם של חבריו לדת, לערכי החינוך ולביטוי התרבותי של חייו כמסגרת שיתופית בחברה הישראלית , היהודית והחילונית. ספר ראשון בסדרה, בעריכתו של פרופ' דרור יצא לאור בשנת 1917.

דרור, יובל (עורך), קיבוץ ויהדות , יד טבנקין ומוסד ביאליק, 2017. ‬

גרוס, זהבית, יהדות ובני קיבוץ – קשר אפשרי , אונ' תל-אביב ויד טבנקין, 1995.

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp