"סולל בונה" בשירות ביטחון היישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1936 – 1948

מאת: דורון רוזן
בהוצאת:

המחיר המקורי היה: ₪96.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪60.00.

Loading...

לגימלאי סולל בונה – מחיר הספר – 60 ש"ח כולל משלוח למבצע לחצו כאן

במשך רוב שנות קיומה הייתה "סולל בונה" תאגיד הסתדרותי שעסק בביצוע פרויקטים אזרחיים רבים של בנייה ותשתיות, ודרך פעילותו הענפה סייע גם רבות למימוש של צרכים ויעדים לאומיים וחברתיים. ברם ספר זה אינו עוסק בתחומי פעילותה של סולל-בונה במישור המשקי-האזרחי, אלא בוחר לגולל את מעורבותה בהיבטים ביטחוניים וצבאיים ובפעולות חירום שנקשרו ביישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופה שקדמה להקמת המדינה. בעשותו זאת, בוחן הספר גם את אופי הקשרים ומידת שיתוף הפעולה שהיו ל"סולל בונה" בפעולותיה אלה עם "ההגנה" – הזרוע הצבאית והביטחונית העיקרית של היישוב היהודי בזמן שלטון המנדט הבריטי בארץ-ישראל.
בין הנושאים הבולטים הנסקרים בספר נכללים העבודות שביצעה "סולל בונה" בהקמת מערכת אבטחה ובלימה כוללנית לאיטום הגבול הצפוני, שבמרכזם עמדה הקמת גדר ביטחון לאורך הגבול הצפוני עם סוריה ולבנון; התפקיד המרכזי שמילאה במפעלי החירום המדיניים והביטחוניים להקמת יישובים (מבצעי "חומה ומגדל") ובהרחבת המפה היישובית בכללותה; היבטי המעורבות שהיו לה בקשרי השיתוף החשאי-מודיעיני והמבצעי-חתרני שהתקיים בין המוסדות הלאומיים של היישוב היהודי ובין גופי ביון בריטיים בשלוש השנים הראשונות למלחמת העולם השנייה; הסיוע שהושיטו החברה ועובדיה ליחידות שהפעילה ה"הגנה" במסגרת קשרי "השיתוף" (למשל, הפלמ"ח והמחלקה הסורית של ה"הגנה"); הסיוע שהושיטו "סולל בונה" ועובדיה לפעולתם של שליחי המוסד לעלייה ב' בסוריה, לבנון, עירק ואיראן, אשר עסקו בהברחה של עולים ופליטים יהודים בדרכי היבשה לארץ; הסיוע הרב והמגוון שהושיטו החברה ומנגנון עובדיה בנמל חיפה למוסד לעלייה ולגופים הימיים של הפלמ"ח שפעלו עמו בשיתוף בענייני ההעפלה הימית; התפקיד המרכזי והמורכב שהיה לחברה בביצוע מפעלי ההתיישבות בנגב הצפוני ובביצור וחיזוק הנגב כולו; והתפקיד המרכזי שמילאה "סולל בונה" בזמן מלחמת העצמאות בהקמת מערכי ביצורים והגנה בחלק ניכר של אזורי הארץ.
בנוסף, עוסק הספר בבירור הסיבות שהביאו למעברה של "סולל בונה" מחברה שהתמקדה בפעילות משקית אזרחית, לחברה שפעילותה הייתה מעוגנת בעיקר בענייני חירום, ביטחון וצבא, ובניתוח המרכזיות שהייתה לדוד הכהן – ממנהליה הבכירים של החברה – במעורבותה ופעולתה בתחום הביטחוני.
מחבר הספר, דורון רוזן, הינו בעל תואר דוקטור ללימודים עבריים מההיברו יוניון קולג' בלוס אנג'לס. ד"ר רוזן לימד במכללת בית ברל היסטוריה של הציונות ותולדות היישוב בארץ, ומאז 1998 משמש מנחה קורסים להיסטוריה ומדריך עבודות סמינריוניות באוניברסיטה הפתוחה. ספרו הקודם של רוזן נכתב על פעילות ה"הגנה" בארה"ב, והתמקד בפעילות הרכש המחתרתי וגיוס הכספים שניהלה ה"הגנה" בארץ זו ובניתוח תרומותיה של פעילות זו לניצחון צה"ל במלחמת העצמאות.

 

החברה שסללה ובנתה את הדרך למדינה

דורון רוזן, "סולל בונה" בשירות ביטחון היישוב היהודי בארץ ישראל, יד טבנקין, 2017

דורון רוזן,  סלילה, בנייה ואש – פעילות "סולל בונה" במלחמת העצמאות,  יד טבנקין, 2023

אפרים לפיד*

רבים מאתנו שמעו את המונח "סולל בונה" בתיאורי עבר, לרבים יש קרובי משפחה מדורות קודמים שהיו בין עשרות אלפי העובדים בחברה במהלך השנים, מעטים מכירים את התרומה העצומה שהיתה לחברה זו במאה (!!) שנות קיומה.

הקמת נמל חיפה כחלופה לנמל יפו המושבת, סלילת כבישי ביטחון ודרכי קישור אסטרטגיות בשנות המרד הערבי הגדול (1939-1936), הקמת גדר הצפון, הקמת תחנות משטרה ("הטיגרטים"), רכש והברחה מתוך מחנות הצבא הבריטי. אלה ראשי פרקים של העשייה המבצעית-לוגיסטית של החברה הקבלנית "סולל בונה" מהקמתה ב-1921 עד מלחמת העולם  השנייה. בשנות המלחמה היתה "סולל בונה" מגויסת לצורכי המלחמה – עבדה בסוריה ולבנון עבור הצבא הבריטי; סייעה לשליחי המוסד לעלייה ב' בסוריה ולבנון; עבדה בעיראק ובאיראן בבנייה ובסיוע למוסד לעלייה. ואכן – אחד משיאי הפעילות ההנדסית בתקופה זו היה בניית הנמל בחיפה. כאן ואז היתה לחברה תרומה מבצעית מיוחדת למחלקה הימית של הפלמ"ח וליחידה לחבלה ימית של הפלמ"ח. מאמץ מיוחד השקיע סולל בונה הצפון הנגב – הם הקימו שלושה מצפים וסייעו לעלייה הבזק של 11 הנקודות בנגב במוצאי כיפור תש"ז (1946).

לקראת סיום המנדט והקמת המדינה היתה החברה זרוע הביצוע של "שירות ההנדסה" (לימים חיל ההנדסה) של ההגנה והצבא בדרך. במלחמת העצמאות היתה זו "סולל בונה" אשר הקימה את הדרך החלופית לירושלים הנצורה ("דרך בורמה") ואת "קו השילוח", צינור מים חלופי במקום זה שהשביתו הערבים את פעולתו ובעיקר הציל את ירושלים היהודית ותושביה מהגעה למצוקת מים ואף לסכנת צימאון. החברה היתה שותפה גם להובלת מזון לירושלים ועסקה ברכש חשאי מחו"ל לצורכי המלחמה. אחד הענפים החיוניים לצבא הישראלי החדש היה הקמת בסיסי תעופה לחיל האוויר, רבים מהם על בסיס התשתיות שהשאירו כאן הבריטים.

טוב עשתה חברת "סולל בונה" כיום אשר יזמה ותמכה בהעלאת הדברים על הכתב לידיעת דורות ההמשך ותודה ליד טבנקין שהוציא את המיזם לפועל בשני ספרים מאירי עיניים.

  • הכותב – תא"ל מיל' ד"ר אפרים לפיד , יו"ר ארגון מורשת ההגנה
Loading...