נורמות וערכים – המשכיות או מהפכה (בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד)

מאת: שלומי רביד
בהוצאת: יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד

48.00

Loading...

הספר, פרי מחקר בן עשר שנים, מנסה להבין את השתנות הקיבוץ ברמה הערכית.

מוצג בו מודל פרשני שיאפשר להבין האם השינויים המתחוללים במערכת חברתית מהווים ביטוי אחר של אותה מערכת ערכים עצמה, או שמא הם משקפים שינוי ערכי.

בעזרת המודל מציע המחבר את פרשנותו לשינויים המתחוללים בקיבוץ

Loading...