חבלי בראשית – התיישבות מושבית של יוצאי ארצות האסלאם בשנות החמישים של המאה העשרים

מאת: עזריאל קמון
בהוצאת: יד טבנקין

69.00

עליית שנות החמישים, שהכפילה ואף שילשה את אוכלוסיית ישראל בתוך שנים אחדות, בישרה את הקמתם של חבלי ארץ לא נושבים לאחר מלחמת העצמאות. זהו סיפורם של ארבעה חבלי ארץ שהורתם ייסורים וחבלי הסתגלות כואבים של עולים יוצאי ארצות האסלאם אשר זה מקרוב באו והיו – לעתים על כורחם – למתיישבים וחקלאים בארצם החדשה. חבלי קליטה קשים, לעתים חבלי צער ואפילו חרטה, אך גם חבלי גאולה והתגשמות חלומות, ומעל לכול – חבלי בראשית.
שבע שנים של ראיונות עם המייסדים שהזקינו (וחלקם אף הלכו לעולמם בזמן הפקת הספר) ועם חלק מבניהם, הם לב-לבו של ספר זה. לא יכולנו כמובן להקיף את כולם, אלא להגיע רק לחלק קטן מהם כדי לשמוע מה היו חייהם אז, במושבים שהוקמו בארץ לא זרועה, ללא פרנסה מובטחת ובתנאים של מחסור קיצוני .
ספר זה בא לתעד, לרענן זיכרון, לחדש חוויות שקהו עם השנים, אך מעל לכל – להציג תעודה אנושית של אנשים בשר ודם, שאולי השתכחו מעט במרוצת הימים ולא קיבלו את מקומם הראוי בסיפור תקומתה של מדינת ישראל.
ארבעה הם חבלי הספר: חבל תענך, צפון הנגב, "פרוזדור" ירושלים והגליל המערבי – כולם נבחרו מתוך כוונה להמשיך בראיונות גם בחבלי ארץ נוספים, שסיפורם, כך אנו מקווים, עוד יסופר.

Loading...