הקיבוץ על דרכים מתפצלות

מאת: אליעזר בן רפאל ומנחם טופל
בהוצאת: יד טבנקין, מוסד ביאליק

88.00

השינויים מרחיקי הלכת הפוקדים את המגזר הקיבוצי בעשור הראשון של האלף הזה מעידים על "שחיטת פרות קדושות" אכזרית ביותר – בתחום השכר, הרכוש והאכלוס, ועולה השאלה אם עדיין אפשר לראות באותם יישובים שהנהיגו את השינויים האלה, קיבוצים. יתרה מזו, אפשר גם לשאול אם קרוב קצו של הקיבוץ עצמו. הקיבוצים עצמם מתעקשים לשמר את המושג "קיבוץ", אף שהם אינם מתכחשים למפנה ההיסטורי החשוב בתולדותיהם, ואף שברור להם שדרכיהם הולכות ומתפצלות. הספר הזה מיוסד על עבודת הועדה הציבורית הממשלתית שהוקמה לשם סיווג הקיבוצים בימינו (בראשות אליעזר בן רפאל), וכן על עבודות שהתמקדו בהיבטים מרכזיים אחרים. הוא דן במציאות הקיבוצית המורכבת מנקודת המבט של "הבניה קולקטיבית מחדש". להשתנות החברתית שהוא חושף אין צורה אחידה, היא מורה של היווצרות פלורליזם מסועף, שחקירתו מעלה את המשמעויות העמוקות של שינויי זיקות בסיסיות, ופירוקם וצמיחתם של הסדרים, זהויות ומהויות במגזר הקיבוצי של ימינו. הנספחים שבספר מציגים את המקורות שיסייעו לקורא לעמוד על התרחשות השינוי הגדול הלכה

Loading...