הקיבוץ בחברת השוק

מאת: סטנלי מרון
בהוצאת: יד טבנקין

30.00

Loading...

המחבר מנתח את ההתפתחות העכשווית בקיבוץ משתי נקודות מבט. האחת, מראיית התהליך הפנימי של התרחבות הקיבוץ לחברה בעלת יחידות משפחתיות רחבות בנות שלושה וארבעה דורות; והשנייה מבחינת ההשפעה של כלכלת השוק ותרבות הצריכה על הקיבוץ. תוך כדי כך בוחן המחבר את המאבק הפנימי בקיבוץ, המשופע בהצעות שינוי, לאור מבנהו הבסיסי וההשפעות שהיו לשינויים שהתחוללו בו מאז ראשית קיומו1997

Loading...