אתרים במחוזות הזיכרון – ספרי יובל של קיבוצים

מאת: רוני כוכבי - נהב
בהוצאת: יד טבנקין, יד יערי

50.00

ספרי היובל של הקיבוצים מספרים לכאורה את הסיפור המסוים והמיוחד של הקיבוצים.אך הספרים אוצרים בתוכם גם סיפור רחב הרבה יותר ומציגים תופעה תרבותית פולקלוריסטית אותנטית החורגת מגבולות הקיבוץ היחיד. ספרי היובל משקפים את התמורות שחלו באידיאולוגיה הקיבוצית.בספר גילויים מפתיעים על הקשר ההדוק בין המסורת היהודית לבין עיצובם הטקסטואלי, התוכני והצורני של ספרי היובל.
ספרי היובל מבטאים צורך לכונן קודקס של טקסטים קאנוניים המתבססים על הזיכרון הקולקטיבי המקומי ומבצרים אותו.פן חשוב ביצירה התרבותית של הקיבוץ מואר עתה לראשונה, ומוגש לכל המתעניין בתולדות הקיבוץ.
הספר יצא לאור בשיתוף עם יד יערי

Loading...