מקומן ותפקידן של וועדות התכנון בקיבוצים

קיבוצי התנועה הקיבוצית נמצאים בשנים האחרונות בתנופה תכנונית-יישובית אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים באורחות החיים בקיבוצים רבים. גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, נוטלים חלק בהחלטות היישוביות, הכרוכות בסוגיות מורכבות של פיתוח מול שימור, אופי התכנון ואופי היישוב, המתח בין המרחב הציבורי והפרטי, המרחב הסובב ועוד.  

על מנת להתמודד עם סוגיות אלו מקיימים יד טבנקין והתק"צ מספר ימי עיון המיועדים למרכזי ועדות תכנון בקבוץ, בעלי תפקידים בהנהלות, אדריכלים ומתכננים וחברי קיבוץ המעוניינים בנושא

לצפייה בסיכום

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp