הארכיון יהיה סגור לקבלת קהל ביום רביעי 16.5.18 בשל השתלמות ארכיונאים. עמכם הסליחה!

שימור ותיעוד הזיכרון ההיסטורי של התנועה הקיבוצית

יד טבנקין, המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית, הוא עמותה רשומה מספר 580009306, שמטרותיה לשמר ולתעד את הזיכרון ההיסטורי של התנועה הקיבוצית ,לחקור את קורותיה בעבר ובהווה, ולהנגיש את סיפורה של החלוציות הקיבוצית וההתיישבותית באמצעות ספרי מחקר, ימי עיון, כנסים, פעילויות תרבות ותערוכות מוזיאליות.

מי היה טבנקין

שימור ותיעוד הזיכרון ההיסטורי של התנועה הקיבוצית

יד טבנקין, המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית, הוא עמותה רשומה מספר 580009306, שמטרותיה לשמר ולתעד את הזיכרון ההיסטורי של התנועה הקיבוצית ,לחקור את קורותיה בעבר ובהווה, ולהנגיש את סיפורה של החלוציות הקיבוצית וההתיישבותית באמצעות ספרי מחקר, ימי עיון, כנסים, פעילויות תרבות ותערוכות מוזיאליות.

הוצאה לאור

יד טבנקין מוציאה לאור ספרי מחקר בשיתוף עם מכוני מחקר והוצאות ספרים אקדמיות . ספרי המחקר בטרם הוצאתם לאור, עוברים תהליך של בדיקה ואישור של קוראים (לקטורים- המומחים בתחומי המחקר ) ומאושרים בוועדת המחקר של המרכז .
כתבי היד עוברים עריכה קפדנית ושלבי הפקה עד היצירה המוגמרת – ספר חדש. יד טבנקין מפרסם את פירות המחקר של חוקריו וכן ספרים של חוקרים חיצוניים בנושאים הרלוונטיים לייעודו.

לקטלוג הוצאת יד טבנקין

ארכיון יד טבנקין

מאגר הארכיונים ההיסטוריים של "הקיבוץ המאוחד", "איחוד הקבוצות והקיבוצים", "התנועה הקיבוצית המאוחדת" (תק"ם), הארכיון הפעיל של "התנועה הקיבוצית" (תק"צ), ארכיוני תנועות הנוער בארץ ובחו"ל של "המחנות העולים", "הנוער העובד והלומד", "הצופים", "הבונים דרור", "החלוץ למרחב", ארכיונים של תנועות פוליטיות שהיו קשורות עם הקיבוץ המאוחד, ארכיונים אישיים רבים, אוספי עלוני קיבוצים, כרזות, תצלומים, קלטות אודיו ווידאו, דגלים ומוצגים, תיעוד בעל פה, אוסף כוח המגן העברי ועוד.

לחיפוש בארכיון הקיבוץ

הוצאה לאור

יד טבנקין מוציאה לאור ספרי מחקר בשיתוף עם מכוני מחקר והוצאות ספרים אקדמיות . ספרי המחקר בטרם הוצאתם לאור, עוברים תהליך של בדיקה ואישור של קוראים (לקטורים- המומחים בתחומי המחקר ) ומאושרים בוועדת המחקר של המרכז .
כתבי היד עוברים עריכה קפדנית ושלבי הפקה עד היצירה המוגמרת – ספר חדש. יד טבנקין מפרסם את פירות המחקר של חוקריו וכן ספרים של חוקרים חיצוניים בנושאים הרלוונטיים לייעודו .

לקטלוג הוצאת יד טבנקין

ארכיון יד טבנקין

מאגר הארכיונים ההיסטוריים של "הקיבוץ המאוחד", "איחוד הקבוצות והקיבוצים", "התנועה הקיבוצית המאוחדת" (תק"ם), הארכיון הפעיל של "התנועה הקיבוצית" (תק"צ), ארכיוני תנועות הנוער בארץ ובחו"ל של "המחנות העולים", "הנוער העובד והלומד", "הצופים", "הבונים דרור", "החלוץ למרחב", ארכיונים של תנועות פוליטיות שהיו קשורות עם הקיבוץ המאוחד, ארכיונים אישיים רבים, אוספי עלוני קיבוצים, כרזות, תצלומים, קלטות אודיו ווידאו, דגלים ומוצגים, תיעוד בעל פה, אוסף כוח המגן העברי ועוד.

לחיפוש בארכיון הקיבוץ

ספרייה

ספריית יד טבנקין היא ספרייה המשלבת ספריית קריאה וספריית מחקר ועיון. אוספי הספרייה מונים כ-100,000 ספרים וביניהם: אוסף ייחודי בהיקפו בנושא הקיבוץ והקומונות בעולם, אוסף גדול בנושא תנועות נוער, תנועת העבודה, התיישבות בארץ, כוח המגן, הסתדרות, תולדות עם ישראל וארץ ישראל, ספרות יפה בעברית ובאנגלית, ספרי יעץ, אנציקלופדיות ומילונים, ספרי עיון במדעי הרוח וחברה, עיתונות יומית ישראלית החל משנות ה 20, 830 כתבי עת בעברית ו-425 בלועזית ומאגרי מידע. בשנים האחרונות משמשת הספרייה כספרייה אזורית ומנוהלת ע"י מחלקת הספריות בעיריית רמת גן. הספרייה אזורית אפעל – יד טבנקין פתוחה לקהל הרחב.

מחקר

המחקר ביד טבנקין מתמקד בנושאים הקשורים בקיבוץ, בהתיישבות השיתופית ובתנועת העבודה. נושאי המחקר נבחנים מהיבטים מחקריים מגוונים ובשיטות מחקר שונות. בנוסף למחקר ההיסטורי, החברתי, התרבותי והרעיוני של הקיבוץ נחקרו גם נושאים הקשורים בתנועת העבודה הישראלית, בתנועות הנוער הציוניות, בקומונות השיתופיות בעולם, בסוציאליזם ובאנרכיזם. יד טבנקין משתפת פעולה עם חוקרים הפועלים במסגרות אוניברסיטאיות וכן עם חוקרים עצמאיים העורכים מחקרים אקדמיים. במסגרת המחקר מעניקה יד טבנקין מדי שנה מלגות מחקר במטרה לסייע לחוקרים, משתפת אותם בכנסים מדעיים ומסייעת להם בפרסום המחקר.

ימי עיון

יד טבנקין מקיים ימי עיון ומפגשי חוקרים הקשורים בתחומי מחקריו. ימי העיון מהווים במה ציבורית לדיון בין חוקרים ובין מתעניינים, ומתמקדים בנושאים בהם הוא עוסק: קיבוץ והתיישבות שיתופית, חינוך , תרבות, ביטחון, מגדר ותכנון יישובי; תנועות נוער וקבוצות שיתוף ועוד. ימי העיון פתוחים לקהל הרחב ומתקיימים בשיתוף עם גורמים רבים : התנועה הקיבוצית, מכוני מחקר, אוניברסיטאות, מועצות אזוריות ועוד.

תערוכות

ארכיון יד טבנקין מקיים תצוגות ותערוכות בנושאים הקשורים לסיפורן של התנועות החלוציות בארץ ובחו"ל ותרומתן לביסוסה של ההתיישבות ולהקמתה של מדינת ישראל מטרת התערוכות היא להפגיש את הציבור הרחב, ואת בני הנוער בפרט, באופן חווייתי וויזואלי עם מורשת החלוציות , התנועות החלוציות, הקיבוץ וההתיישבות. הארכיון מכיל יצירות ייחודיות של תרבות החג והמועד – אוצרות הרוח והתרבות שיצרה התנועה החלוצית והתנועות ההתיישבותיות מראשית הישוב ועד ימינו. הארכיון מציג תערוכות נושא ותערוכות יחיד.

ספרייה

ספריית יד טבנקין היא ספרייה המשלבת ספריית קריאה וספריית מחקר ועיון. אוספי הספרייה מונים כ-100,000 ספרים וביניהם: אוסף ייחודי בהיקפו בנושא הקיבוץ והקומונות בעולם, אוסף גדול בנושא תנועות נוער, תנועת העבודה, התיישבות בארץ, כוח המגן, הסתדרות, תולדות עם ישראל וארץ ישראל, ספרות יפה בעברית ובאנגלית, ספרי יעץ, אנציקלופדיות ומילונים, ספרי עיון במדעי הרוח וחברה, עיתונות יומית ישראלית החל משנות ה 20, 830 כתבי עת בעברית ו-425 בלועזית ומאגרי מידע. בשנים האחרונות משמשת הספרייה כספרייה אזורית ומנוהלת ע"י מחלקת הספריות בעיריית רמת גן. הספרייה אזורית אפעל – יד טבנקין פתוחה לקהל הרחב.

מחקר

המחקר ביד טבנקין מתמקד בנושאים הקשורים בקיבוץ, בהתיישבות השיתופית ובתנועת העבודה. נושאי המחקר נבחנים מהיבטים מחקריים מגוונים ובשיטות מחקר שונות. בנוסף למחקר ההיסטורי, החברתי, התרבותי והרעיוני של הקיבוץ נחקרו גם נושאים הקשורים בתנועת העבודה הישראלית, בתנועות הנוער הציוניות, בקומונות השיתופיות בעולם, בסוציאליזם ובאנרכיזם. יד טבנקין משתפת פעולה עם חוקרים הפועלים במסגרות אוניברסיטאיות וכן עם חוקרים עצמאיים העורכים מחקרים אקדמיים. במסגרת המחקר מעניקה יד טבנקין מדי שנה מלגות מחקר במטרה לסייע לחוקרים, משתפת אותם בכנסים מדעיים ומסייעת להם בפרסום המחקר.

ימי עיון

יד טבנקין מקיים ימי עיון ומפגשי חוקרים הקשורים בתחומי מחקריו. ימי העיון מהווים במה ציבורית לדיון בין חוקרים ובין מתעניינים, ומתמקדים בנושאים בהם הוא עוסק: קיבוץ והתיישבות שיתופית, חינוך , תרבות, ביטחון, מגדר ותכנון יישובי; תנועות נוער וקבוצות שיתוף ועוד. ימי העיון פתוחים לקהל הרחב ומתקיימים בשיתוף עם גורמים רבים : התנועה הקיבוצית, מכוני מחקר, אוניברסיטאות, מועצות אזוריות ועוד.

תערוכות

ארכיון יד טבנקין מקיים תצוגות ותערוכות בנושאים הקשורים לסיפורן של התנועות החלוציות בארץ ובחו"ל ותרומתן לביסוסה של ההתיישבות ולהקמתה של מדינת ישראל מטרת התערוכות היא להפגיש את הציבור הרחב, ואת בני הנוער בפרט, באופן חווייתי וויזואלי עם מורשת החלוציות , התנועות החלוציות, הקיבוץ וההתיישבות. הארכיון מכיל יצירות ייחודיות של תרבות החג והמועד – אוצרות הרוח והתרבות שיצרה התנועה החלוצית והתנועות ההתיישבותיות מראשית הישוב ועד ימינו. הארכיון מציג תערוכות נושא ותערוכות יחיד.